Oferta szkoleniowa

Szkolenia kwalifikacyjne

Partner projektu – firma SEKA S.A. oferuje Państwu szkolenia, które zakończą się egzaminem pozwalającym uzyskać certyfikat ECDL. Szkolenia te dofinansowane są w ramach projektu w 100%.

Szkolenie obejmuje wszystkie kompetencje ramowe (zgodne z ramą kompetencji cyfrowych DIGCOMP) we wszystkich 5 obszarach (poziom znajomości podstawowy – A). Szkolenie kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECDL. Czas trwania – 96 godzin (12 dni x 8 godzin).

Szczegółowy opis szkolenia

Szkolenie obejmuje wszystkie kompetencje ramowe (zgodne z ramą kompetencji cyfrowych DIGCOMP) we wszystkich 5 obszarach (poziom znajomości średniozaawansowany – B). Szkolenie kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECDL. Czas trwania – 96 godzin (12 dni x 8 godzin).

Szczegółowy opis szkolenia

Szkolenia obejmują wszystkie kompetencje ramowe (zgodne z ramą kompetencji cyfrowych DIGCOMP) w przynajmniej 3 obszarach, tj. Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści oraz w zależności od potrzeb uczestników: a. kompetencje dot. użytkowania baz danych, b. kompetencje dot. grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej, c. kompetencje dot. zarządzania projektami. Szkolenie kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECDL. Czas trwania – 96 godzin (12 dni x 8 godzin).

Szkolenia zawodowe

Lider projektu – TARR S.A. zaprasza do udziału w szkoleniach zawodowych zakończonych egzaminem uprawniającym do uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Szkolenia zawodowe dofinansowane są w ramach projektu w wysokości 88% całkowitej wartości szkolenia.

W dzisiejszych czasach tradycyjne nauczanie warto poszerzyć o innowacyjne podejście do prezentowania i przekazywania informacji. Szkolenie pn. „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej” umożliwi nabycie umiejętności posługiwania się m.in. nowoczesnymi metodami komunikacji, obsługi urządzeń cyfrowych (tablica interaktywna, projektor multimedialny) oraz wykorzystania zasobów dydaktycznych w Internecie.

Praca na komputerze, w tym umiejętność obsługi programów biurowych, to kompetencja niezwykle potrzebna nie tylko osobom pracującym w biurze, ale także osobom, które chcą w pełni wykorzystywać swój komputer. Zakres tematyczny szkolenia „Programy biurowe w administracji” obejmuje zarówno pracę z dokumentami tekstowymi, arkuszami kalkulacyjnymi, jak i prezentacje multimedialne.

Szkolenie pn. „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D” skierowane jest do osób, które zainteresowane są wykorzystaniem programów AutoCAD do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego projektowania. Projektowanie CAD znajduje zastosowanie między innymi w inżynierii mechanicznej, elektrycznej, budowlanej. Na szkolenie zapraszamy zarówno osoby, które chcą nauczyć się projektowania CAD, jak i te, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę o zaawansowane funkcje programu.

Szkolenie z tworzenia stron www skierowane jest do osób, które są zainteresowane stworzeniem własnej strony internetowej, bloga, sklepu lub chcą zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu projektanta stron. Na szkolenie zapraszamy również osoby, które w swojej pracy zawodowej zajmują się opieką, modyfikacją i aktualizacją stron www.

Szkolenie skierowane do osób, które chcą nauczyć się posługiwać programami takimi jak CorelDraw, Photoshop, Illustrator, ale również do osób, które zainteresowane są rozszerzoną funkcjonalnością tych programów. Program szkolenia z grafiki komputerowej obejmuje zarówno zagadnienia związane z grafiką rastrową jak i wektorową. Uczestnik szkolenia zdobytą wiedzę będzie mógł wykorzystać w pracy w agencji reklamowej, wydawnictwie, działach promocji.

Szkolenie pn. „Programowanie w języku Java”, to idealne szkolenie dla osób rozpoczynających przygodę z programowaniem w najpopularniejszym języku programowania – JAVA. Szkolenie trwa aż 336 godzin dydaktycznych i kończy się egzaminem, który umożliwia zdobycie certyfikatu SDA.

IT Essentials: PC Hardware and Software to kurs obejmujący podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych, stanowiący wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych. Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwiających podjęcie pracy na stanowiskach pomocniczych np. asystent help desku. Absolwenci kursu rozumieją budowę komputera oraz potrafią montować i konfigurować komputer osobisty, zainstalować system operacyjny oraz rozwiązywać podstawowe problemy związane z działaniem i obsługą komputera i oprogramowania. Umieją również połączyć komputer z Internetem oraz współdzielić zasoby w sieci. Zdobywają umiejętności niezbędne do instalacji, utrzymania i naprawy komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, rozumieją związane z tym zagadnienia bezpieczeństwa, a także poznają zasady netykiety i uczą się umiejętności komunikacyjnych nieodzownych w pracy na stanowiskach wsparcia technicznego.

Szczegółowy opis szkolenia

Kurs CCNA (Cisco Certified Network Associate) 5.0 Routing and Switching jest podstawowym kursem przeznaczonym dla osób rozpoczynających naukę technologii i protokołów wykorzystywanych w nowoczesnych sieciach IT. Kurs nie wymaga wiedzy technicznej i został zaprojektowany, aby uczestnicy stopniowo poznawali protokoły oraz ich implementację w urządzeniach Cisco. Nie jest wymagana wiedza początkowa z zakresu sieci komputerowych a jedynie podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie popularnych aplikacji Windows. Kurs CCNA dostarcza wiedzy i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy nie tylko województwa kujawsko-pomorskiego (ATOS, Nokia, Dacomet, Mobica, Poczta Polska, banki etc.), także na ternie państw wspólnoty UE oraz USA. Gwałtowny rozwój Internetu oraz wykorzystane usług sieciowych w przemyśle, usługach, administracji rządowej generuje niespotykane wcześniej zapotrzebowanie na operatorów i administratorów sieci. To właśnie kurs CCNA jest najbardziej rozpoznawalnym i uznanym wśród pracodawców szkoleniem sieciowym na świecie. Certyfikowane szklenie CCNA dostarczy nowoczesnych kompetencji uczestnikom, którzy zamierzają szybko rozpocząć dobrze płatną pracę na stanowiskach administracyjnych w obszarze sieciowego IT.

Szczegółowy opis szkolenia

Kurs CCNA Security (Cisco Certified Network Associate Security) stanowi kolejny krok w rozwoju dla osób, które będąc na poziomie CCNA / CENT chcą posiąść nowe umiejętności i wiedzę aby lepiej dostosować się do potrzeb rynku pracy na którym obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na specjalistów od szeroko ujętego bezpieczeństwa sieci. Program nauczania CCNA Security stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć i umiejętności związanych z bezpieczeństwem potrzebnych do instalacji, rozwiązywania problemów i monitorowania urządzeń sieciowych w celu zachowania integralności, poufności i dostępności danych i urządzeń. Kurs CCNA Security to praktyczny, ukierunkowany na karierę kurs z naciskiem na praktyczne doświadczenia, które pomogą uczestnikom rozwinąć specjalistyczne umiejętności w zakresie bezpieczeństwa sieci, aby rozwijać swoją karierę zawodową w obszarze ICT.

Szczegółowy opis szkolenia

CCNP (Cisco Certified Network Professional) to uznawany na całym świecie certyfikat, który potwierdza gruntowną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania systemami i sieciami najnowszej generacji. Wiedza i umiejętności zarządzania sieciami na poziomie profesjonalnym są poszukiwane przez wielu pracodawców w Polsce i Europie. Certyfikat ukończenia kursu CCNP stanowi przewagę na rozmowie kwalifikacyjnej, podnosząc znacznie wartość kandydata w oczach przyszłego pracodawcy. Szkolenie CCNP jest nie tylko rozwinięciem tematyki poznanej na szkoleniach CCNA – stanowi także zupełnie nowe spojrzenie na środowisko sieci komputerowych. Pozwala na gruntowną analizę praktyczną i teoretyczną rozwiązań znajdujących zastosowanie w rozbudowanych sieciach informatycznych oraz na sposób wdrażania i zarządzania tymi rozwiązaniami. Program szkolenia został ułożony w taki sposób, aby zapewnić maksymalną ilość wiedzy praktycznej niezbędnej osobom profesjonalnie zajmującym się tematyką sieci komputerowych. Innowacyjny program nauczania koncentruje się na zajęciach praktycznych oraz rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju problemów, jakie pojawiają się podczas zarządzania sieciami komputerowymi obejmującymi swoim zasięgiem znaczny obszar geograficzny.

Szczegółowy opis szkolenia

Jeśli jesteś zainteresowana/y innym tematem szkolenia, wypełnij formularz zgłoszeniowy i wskaż proponowaną tematykę szkolenia komputerowego.

Szkolenia specjalistyczne

Partner projektu – „Instytut Badawczo–Szkoleniowy” Sp. z o.o. oferuje szkolenia specjalistyczne zakończone egzaminem uprawniającym do uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Szkolenia te dofinansowane są w wysokości 88% wartości szkolenia. Pozostałe 12% całkowitej ceny szkolenia może wnieść uczestnik szkolenia lub w jego imieniu inny podmiot.

Uczestnicy szkolenia zdobędą kwalifikacje w zakresie pracy z systemami geoinformacyjnymi zarówno w środowisku desktopowym oraz sieciowym. Celem szkolenia jest nabycie kompetencji w zakresie pracy z danymi przestrzennymi w zakresie szeroko pojętej kartografii cyfrowej oraz wiedzy z zakresu wykorzystania drona do pozyskiwania danych przestrzennych. Program szkolenia obejmuje: Dzień 1

  • Geoportale,
  • Geoportal 2 – krajowy węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
  • Podstawy pracy w środowisku GIS – QGIS,
  • Podstawy pracy w sieciowej aplikacji GIS – JOSM.

Dzień 2

  • Poznanie możliwości GIS w analizach przestrzennych,
  • Nowoczesne metody pozyskiwania danych przestrzennych na przykładzie UAV,
  • Zajęcia praktyczne w zakresie zasad i umiejętności operowania dronem,
  • Podsumowanie szkolenia i egzamin.

Szkolenie zakłada osiągnięcie następujących efektów:

  • zdobycie wiedzy w zakresie systemów geoinformacyjnych i możliwości pracy z danymi przestrzennymi,

zdobycie umiejętności z zakresie pracy z oprogramowaniem GIS w szczególności posługiwanie się narzędziami umożliwiającymi pozyskiwanie, udostępnianie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych przestrzennych z wykorzystaniem drona.