Kontakt

Szkolenia zawodowe

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

BIURO PROJEKTU
ul. Włocławska 167,
87-100 Toruń

Szkolenia kwalifikacyjne

SEKA S.A.

ul. Królowej Jadwigi 18, III piętro
85-029 Bydgoszcz

Szkolenia specjalistyczne

„Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o. o.

ul. Artyleryjska 3k,
10-165 Olsztyn

BIURO W TORUNIU
ul. Włocławska 167, pokój 263
87-100 Toruń